WALI - WALI ALLAH
1.
‘Al Aqtab’ berasal dari kata tunggal Al Qutub yang mempunyai erti penghulu. Dari sini dapat kita simpulkan bahawa ‘Al Aqtab’ adalah darjat kewalian yang tertinggi. Jumlah wali yang mempunyai darjat tersebut hanya terbatas seorang (1) saja untuk setiap masanya. Seperti Abu Yazid Al Busthami dan Ahmad Ibnu Harun Rasyid Assity. Di antara mereka ada yang mempunyai kedudukan di bidang pemerintahan, meskipun tingkatan taqarrubnya juga mencapai darjat tinggi, seperti para Khulafar ur Rasyidun, Al Hasan Ibnu Ali, Muawiyah Ibnu Yazid, Umar Ibnu Abdul Aziz dan Al Mutawakkil.
2.
‘Al Aimmah’ berasal dari kata tunggal imam yang mempunyai erti pemimpin. Setiap masanya hanya ada dua (2) orang saja yang dapat mencapai darjat ‘Al Aimmah’. Keistimewaannya, ada di antara mereka yang pandangannya tertumpu ke alam malakut sahaja, ada pula yang pandangannya hanya tertumpu di alam malaikat sahaja.
3.
‘Al Autad’ berasal dari kata tunggal Al Watad yang mempunyai erti pasak. Yang memperoleh darjat ‘Al Autad’ hanya ada empat (4) orang sahaja setiap masanya. Kami menjumpai seorang di antara mereka di kota Fez di Morocco. Mereka tinggal di utara, di timur, di barat dan di selatan bumi, mereka bagaikan penjaga di setiap pelusuk bumi.

Hanya dengan ilmu dapat mengenal, kalau tidak musuh nyata dapat menyamar.

4.
‘Al Abdal’ berasal dari kata Badal yang mempunyai erti menggantikan. Yang memperoleh darjat ‘Al Abdal’ itu hanya ada tujuh (7) orang dalam setiap masanya. Setiap wali Abdal ditugaskan oleh Allah s.w.t untuk menjaga suatu wilayah di bumi ini. Dikatakan di bumi ini mempunyai tujuh (7) daerah. Setiap daerah dijaga oleh seorang wali Abdal. Jika wali Abdal meningggalkan tempatnya, maka ia digantikan oleh orang lain. Ada seorang yang bernama Abdul Majid Bin Salamah pernah bertanya pada seorang wali Abdal yang bernama Muaz Bin Asyrash, amalan apa yang dikerjakannnya sampai ia menjadi wali Abdal? Jawab Muaz Bin Asyrash, “Para wali Abdal mendapatkan darjat tersebut dengan empat (4) kebiasaan, iaitu sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam dan mengasingkan diri”.
5.
‘An Nuqaba’ berasal dari kata tunggal Naqib yang mempunyai erti ketua suatu kaum. Jumlah wali Nuqaba dalm setiap masanya hanya ada dua belas (12) orang. Wali Nuqaba itu diberi karamah mengerti sedalam-dalamnya tentang hukum-hukum syariat. Dan mereka juga diberi pengetahuan tentang rahsia yang tersembunyi di hati seseorang. Selanjutnya mereka pun mampu untuk meramal tentang watak dan nasib seorang melaui bekas jejak kaki seseorang yang ada di tanah. Sebenarnya hal ini tidaklah aneh. Kalau ahli jejak dari Mesir mampu mengungkap rahsia seseorang setelah melihat bekas jejaknya, apakah Allah tidak mampu membuka rahsia seseorang kepada seorang waliNya?
6.
‘An Nujaba’ berasal dari kata tunggal Najib yang mempunyai erti bangsa yang mulia. Wali Nujaba umumnya selalu disukai orang. Di mana sahaja mereka mendapat sambutan orang ramai. Kebanyakkan para wali tingkatan ini tidak merasakan diri mereka adalah para wali Allah. Yang dapat mengetahui bahawa mereka adalah wali Allah hanyalah seorang wali yang lebih tinggi darjatnya, setiap zaman jumlah mereka hanya tidak lebih dari lapan (8) orang.
7.
‘Al Hawariyun’ berasal dari kata tunggal Hawariy yang mempunyai ertikata penolong. Jumlah wali Hawariy ini hanya ada satu (1) orang sahaja di setiap zamannya. Jika seorang wali Hawariy ini meninggal maka kedudukannya akan diganti orang lain. Di zaman Nabi hanya sahabat Zubair Bin Awwam saja yang mendapatkan darjat wali Hawariy seperti yang dikatan olehh sabda Nabi. “Setiap Nabi mempunyai Hawariy. Hawariyku adalah Zubair ibnul Awwam”.

Walaupun pada waktu itu Nabi mempunyai cukup banyak sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisi beliau. Tetapi beliau s.a.w berkata demikian, kerana beliau tahu hanya Zubair sahaja yang meraih darjat wali Hawariy. Kelebihan seorang wali Hawariy biasanya seorang yang berani dan pandai berhujah.

8.
‘Ar Rajbiyun’ berasal dari kata tunggal Rajab. Wali Rajbiyun itu ada hanya pada bulan Rejab saja. Mulai awal Rejab hingga akhir bulan mereka itu ada. Selanjutnya keadaan mereka kembali seperti semula. Setiap masa, jumlah mereka hanya ada empat puluh (40) orang sahaja. Para wali Rajbiyun ini berpecah di berbagai wilayah. Di antara mereka ada yang saling mengenal, tapi kebanyakkan tidak. Disebutkan bahawa ada sebahagian orang dari Wali Rajbiyun yang dapat melihat hati orang-orang Syiah melalui kasyaf. Ada dua orang Syiah yang mengaku sebagai Ahlu Sunnah di hadapan seorang wali Rajbiyun. Lalu keduanya diusir, kerana wali Rajbiyun itu melihat keduanya berupa dua ekor babi, sebab keduanya membenci Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat lain. Keduanya hanya mencintai Ali dan sejumlah sahabatnya. Ketika keduanya bertanya padanya maka si wali tersebut berkata, ”Aku melihat kamu berdua berupa dua ekor babi, kerana kamu menganut mazhab Syiah dan membenci para sahabat Nabi”. Ketika berita itu disedari kebenarannya oleh keduanya, maka keduanya mengaku benar dan segera memohon ampun kepada Allah. Demikianlah secebis kisah kasyaf seorang wali Rajbiyun.

Pada umumnya, di bulan Rajab, sejak awal harinya, para wali Rajbiyun menderita sakit, sehingga mereka tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Selama bulan Rajab, mereka senantiasa mendapat berbagai pengetahuan kasyaf, kemudian mereka memberitahukannya kepada orang lain. Anehnya, penderitaan mereka hanya berlangsung di bulan Rajab.

Setelah bulan Rejab berakhir, maka kesehatan mereka kembali seperti semula.

9.
‘Al Khatamiyun’ berasal dari kata Khatam yamg mempunyai erti penutup atau penghabisan. Maksudnya darjat Al Khatamiyun adalah sebagi penutup para wali. Jumlah mereka hanya seorang (1). Tidak ada darjat kewalian umat Muhammad yang lebih tinggi dari tingkatan ini. Jenis wali ini hanya akan ada di akhir masa, iaitu ketika Nabi Isa a.s datang kembali.

Di antaranya, ada para wali yang hatinya seperti Nabi Adam a.s jumlah mereka hanya tiga ratus (300) orang. Sabda Nabi s.a.w, ”Mereka berhati seperti Nabi Adam a.s”. Mereka diberi anugerah tersendiri oelh Allah s.w.t. Syeikh Muhyidin berkata, ”Jumlah wali jenis ini bukan hanya tiga ratus (300) orang saja di kalangan umatnya, tetapi ada juga di kalangan umat-umat lain. Tentang keberadaan mereka hanya dapat diketahui secara kasyaf. Setiap masanya dunia tidak pernah kosong dari keberadaan mereka. Mereka mempunyai budi pekerti Ilahi, mereka amat dekat di sisi Allah. Doa mereka selalu diterima oleh Allah. Mereka senang dengan doa, ”Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami suka menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak berkenan memberi ampunan dan kasih sayang kepada kami, pasti kami akan termasuk orang-orang yang rugi”.

Di antara mereka ada pula yang berjati seperti hati Nabi Nuh a.s. Jumlah mereka hanya empat puluh (40) orang di setiap zamannya. Hati mereka seperti hatinya Nabi Nuh a.s. Beliau adalah Nabi dan Rasul pertama. Mereka berdoa, seperti doa Nabi Nuh a.s yang ertinya, ”Tuhan, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sesiapa sahaja dari orang beriman, lelaki ataupun wanita yang masuk ke dalam rumahku dan jangan Engkau tambahkan bagi orang-orang yang berbuat aniaya kecuali kebinasaan”.

Tingkatan wali dari jenis ini sukar diraih orang, sebab ciri khas mereka sangat keras dalam menegakkan agama, seperti sifat Nabi Nuh a.s. Mereka selalu memperhatikan sabda Nabi s.a.w yang ertinya, ”Barangsiapa yang beribadah selama empat puluh hari dengan penuh ikhlas, maka akan terpancar ilmu hakikat dari lubuk hatinya ke lidahnya”.

Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati Nabi Ibrahim. Jumlah wali jenis ini hanya ada tujuh (7) orang dalam setiap zamannya. Rasulullah s.a.w pernah menceritakan tentang mereka dalam salah satu sabdanya. Mereka suka dengan doa Nabi Ibrahim a.s yang ertinya, ” Tuhanku, berikan kepadaku kebijaksanaan, dan ikutkan aku kepada orang-orang Salih”. Mereka diberi keistimewaan yang luar biasa, hati mereka dibersihkan dari rasa ragu, mereka terlindung dari sebarang perbuatan buruk.

Syeikh Muhyiddin berkata, ”Aku pernah menemui salah seorang dari jenis wali tersebut, aku kagum dengan kemuliaan budi pekertinya, luas pengetahuannya dan kesucian hatinya, sampaikan aku beranggapan bahawa kesenangan syurga telah dipercepatkan baginya”.

Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati Malaikat Jibril. Jumlah wali jenis ini hanya ada lima (5) orang sahaja dalam setiap zamannya. Rasulullah s.a.w pernah menyebut tentang mereka dalam salah satu sabdanya. Mereka diberi kekuatan seperti yang diberikan kepada Malaikat Jibril yang amat kuat. Di hari Kiamat kelak, mereka akan dikumpulkan dengan Malaikat Jibril. Dan Malaikat Jibril senantiasa membantu rohani mereka, sehingga mereka selalu terpimpin.

Di antaranya pula ada yang berhati seperti Malaikat Mikail a.s. jumlah mereka hanya ada tiga (3) orang sahaja dalam setiap masanya. Keistimewaan mereka suka berlemah-lembut terhadap semua orang dan mereka diberi kekuatan seperti Malaikat Mikail.

Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati Malaikat Israfil. Jumlah mereka hanya ada satu (1) orang sahaja dalam setiap zamannya. Nabi s.a.w pernah menyebut tentang mereka dalam salah satu sabdanya. Menurut pengamatan kami, Syeikh Abu Yazid Al Bustami termasuk salah seorang dari jenis wali ini. Termasuk juga Nabi Isa a.s. Syeikh Al Muhyiddin berkata, “Di antara tokoh-tokoh sufi ada yang diberi hati seperti hati Nabi Isa, kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah s.w.t.”.

Di antaranya pula ada yang diberi hati seperti Nabi Daud a.s. Jumlah mereka di setiap masanya hanya terbatas beberapa orang saja. Mereka diberi berbagai keistimewaan, kedudukan tinggi di dunia dan ketebalan iman.

10.
Di antaranya pula ada yang di beri pangkat Rijalul Ghaib atau manusia-manusia misteri. Jumlah wali jenis ini hanya sepuluh (10) orang di setiap masanya. Mereka orang-orang yang selalu khusyu’ mereka tidak berbicara kecuali dengan perlahan atau berbisik, kerana mereka merasa bahawa Allah s.w.t. selalu mengawasi mereka. Mereka sangat misteri, sehingga keberadaan mereka tidak banyak dikenali kecuali oleh ahlinya. Mereka selalu rendah hati, malu dan mereka tidak boleh mementingkan kesenangan dunia. Boleh dikatakan segala tindak tanduk mereka selalu misteri.

Di antaranya pula ada yang selalu menegakkan agama Allah. Jumlah mereka hanya lapan belas (18) orang di setiap masanya. Ciri khas mereka adalah selalu menegakkan hukum-hukum Allah. Dan mereka bersikap keras terhadap segala penyimpangan.

Syeikh Abu Madyan termasuk salah seorang di antara mereka. Beliau berkata kepada murid-muridnya, ”Tampilkan kepada manusia tanda rehda kamu sebagaimana kamu menampilkan rasa ketidaksenangan kamu, dan perlihatkan kepada manusia segala nikmat yang diberikan Allah, baik yang zahiriyah mahupun batiniyah seperti yang dianjurkan Allah dalam firmanNya berikut, “Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaknya engkau menyebut-nyebut sebagai tanda bersyukur”.

11.
Di antaranya pula ada wali yang dikenal dengan nama Rijalul Quwwatul Ilahiyah ertinya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Jumlah mereka hanya lapan (8) orang sahaja di setiap zamannya. Wali jenis ini mempunyai keistimewaan, iaitu sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang yang suka memperkecikkan agama. Sedikit pun mereka tidak takut oleh kritikan orang. Di kota Fez ada seorang yang bernama Abu Abdullah Ad Daqqaq. Beliau dikenal sebagai seorang wali dari jenis Rijalul Quwwatul Ilahiyah.

Di antaranya pula ada jenis wali yang sifatnya keras dan tegas. Jumlah mereka hanya ada lima (5) orang di setiap zamannya. Meskipun watak mereka tegas, tetapi mereka lemah lembut terhadap orang-orang yang suka berbuat kebajikan.

12.
Di antaranya pula ada yang jenis dikenal dengan nama Rijalul Hanani Wal Athfil Illahi ertinya mereka yang diberi rasa kasih sayang Allah. Jumlah mereka hanya ada lima belas (15) orang di setiap zamannya. Mereka selalu bersikap kasih sayang terhadap manusia baik terhadap yang kafir mahupun yang mukmin. Mereka melihat manusia dengan pandangan kasih sayang kerana hati mereka dipenuhi rasa insaniyah yang penuh rahmat.

Page 1 | 2 | 3

Laman Latihan_________
Questions or problems regarding this web site should be directed to
[admin@perubatan.net].
Copyright� 2007 For Perubatan Bibit Ramanda Inc. By Mangkok n The Geng. All rights reserved�.